Registr OSTEO
Projekt OSTEO CZ
|
Zapojená centra
|
Technologie
|
Výsledky
|
Garance projektu
|
Helpdesk
|
Vstup do registru
Projekt OSTEO CZ
Projekt OSTEO CZ je zaměřený na sledování účinnosti léčby pacientů, u kterých byla diagnostikovaná osteoporóza a kteří splnili indikační kritéria léčby deriváty parathormonu (PHT). Deriváty parathormonu jsou jednou z metod léčby pokročilejších stádií osteoporózy. Jedná se o účinná kostní anabolika, která zvyšují tvorbu nové kosti preferenční stimulací osteoblastů, která převládá nad aktivitou osteoklastů. Mezi indikované skupiny patří osteoporóza u žen v menopauze, glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza a osteoporóza u mužů spojená s vysokým rizikem fraktur.

PROJEKT OSTEO CZ BYL JIŽ UKONČEN

 

Primární cíle projektu:

  • Popis běžné klinické praxe v kohortě pacientů léčených deriváty PTH

 

Sekundární cíle projektu:

  • Analýza rizikových faktorů onemocnění
  • Analýza souboru pacientů léčených ve vztahu k referenčním populačním datům ČR
  • Predikce incidence pacientů vhodných pro léčbu deriváty PTH pro roky 2011-2012

 

Více o osteoporóze a její léčbě