Registr OSTEO
Projekt OSTEO CZ
|
Zapojená centra
|
Technologie
|
Výsledky
|
Garance projektu
|
Helpdesk
|
Vstup do registru
Projekt OSTEO CZ
Projekt OSTEO CZ je zaměřený na sledování účinnosti léčby pacientů, u kterých byla diagnostikovaná osteoporóza a kteří splnili indikační kritéria léčby deriváty parathormonu (PHT). Deriváty parathormonu jsou jednou z metod léčby pokročilejších stádií osteoporózy. Jedná se o účinná kostní anabolika, která zvyšují tvorbu nové kosti preferenční stimulací osteoblastů, která převládá nad aktivitou osteoklastů. Mezi indikované skupiny patří osteoporóza u žen v menopauze, glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza a osteoporóza u mužů spojená s vysokým rizikem fraktur.

Garance projektu

Odborná garance projektu

Projekt OSTEO CZ je odborně garantován a podporován Společností pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Indikační komise

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

doc. MUDr. Karel Němeček, CSc.

prof. MUDr. Jan Štěpán, Dr.Sc.

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. 


Management projektu

Mgr. Zuzana Zbožínková, manažerka klinických projektů, Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno

Dotazy a připomínky týkající se obsahu těchto webových stránek či upřesnění zde prezentovaných informací směřujte prosím na helpdesk.