Registr OSTEO
Projekt OSTEO CZ
|
Zapojená centra
|
Technologie
|
Výsledky
|
Garance projektu
|
Helpdesk
|
Vstup do registru
Projekt OSTEO CZ
Projekt OSTEO CZ je zaměřený na sledování účinnosti léčby pacientů, u kterých byla diagnostikovaná osteoporóza a kteří splnili indikační kritéria léčby deriváty parathormonu (PHT). Deriváty parathormonu jsou jednou z metod léčby pokročilejších stádií osteoporózy. Jedná se o účinná kostní anabolika, která zvyšují tvorbu nové kosti preferenční stimulací osteoblastů, která převládá nad aktivitou osteoklastů. Mezi indikované skupiny patří osteoporóza u žen v menopauze, glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza a osteoporóza u mužů spojená s vysokým rizikem fraktur.

Osteoporóza a její léčba

Osteoporóza je metabolická porucha mající za následek nadměrnou křehkost kostí. Ta je působena především sníženým obsahem vápníku a dalších prvků v kostech a nízkým příjmem vitaminu D. Snižuje se proces pravidelné obnovy kostních tkání, zatímco rozklad staré pokračuje normálně. U pacientů s osteoporózou tak vzniká mnohem vyšší riziko zlomenin.

Mezi hlavní rizikové faktory osteoporózy patří obecně nedostatek pohybové aktivity, kouření cigaret, nadmíra alkoholu, nízký body mass index, užívání kortikoidů, marihuana. Postihuje často ženy po menopauze, jelikož se díky poklesu estrogenu snižuje schopnost těla vstřebávat vápník. Podobně ovšem působí i u mužů pokles testosteronu.

Epidemiologie

V Evropě, USA a Japonsku trpí osteoporózou zhruba 75 milionů lidí; v České republice to je asi 700 tisíc lidí. Po 50. roce života tato nemoc postihuje asi třetinu žen a 15 % mužů; ve věku nad 70 let to už je 47 a 39 %. Častým následkem osteoporózy je zlomenina proximálního femuru, jejíž incidence v ČR je asi 150 případů na 100 tisíc obyvatel.

Léčba

Léčba osteoporózy je zaměřena především na zpomalení nebo zabránění úbytku kostní hmoty a naopak stimulace tvorby nové kostní tkáně. K tomu je využívána řada metod a přípravků, jejichž indikace závisí především na stavu pacienta a rizikových faktorech. Nezbytnou součástí léčby je ale i dodržování správné životosprávy a přiměřená pohybová aktivita. L léčbě samotné jsou pak využívány např. vápník, vitamin D, bisfosfonáty, pohlavní hormony a jim podobné látky, kalcitonin, parathormon a další látky, jejichž působení je zatím ve stadiu výzkumu.

Další informace o osteoporóze